کاپیتان کارت گلد

هدر
هدر

کاپیتان کارت گلد

استفاده تا سقف 32 میلیون تومان

 • فیزیوتراپیسالانه 9۰۰ هزار تومان
 • ماساژسالیانه 1.200 هزار تومان + 500 هزار تومان یک نفر مهمان
 • مرکز سلامتسالیانه ۱ میلیون تومان + ۵۰۰ هزار یک نفر مهمان
 • باشگاه6 جلسه رایگان = 2.400 تومان
 • زمین فوتبال و ورزش‌های توپیسالانه 3 مرتبه ، در صورت رزرو = 1.500 میلیون تومان
 • کارواشسالیانه 18 مرتبه = 480 هزار تومان
 • خانه کودکماهیانه 3 مرتبه سالیانه 36 مرتبه = 1.800 تومان
 • لیزرسالانه 3 مرتبه = 1.500 میلیون تومان
 • 8 میلیون تومان سالانه
 • زیپ‌جت (خدمات خشک‌شویی آنلاین) ماهانه 150 هزار تومان
  سالانه 1.800.000 تومان
 • کاپیتان بایک ( پیک تک نرخی)هفته ای 3 سرویس
  ماهانه 12 سرویس
  در سال 1.800.000 تومان
 • کاپیتان کار (خدمات تعمیر آنلاین خودرو)سالانه 3 میلیون تومان + 1 میلیون تومان یک نفر مهمان
 • داروخانه آنلاین (محصولات آرایشی_بهداشتی) ماهانه 150 هزار تومان
  سالانه 1.800.000 تومان
 • کاپیتان فروت (خرید آنلاین میوه) ماهانه 90 هزار تومان
  سالانه 1.200.000 تومان
 • استخرسالانه 36 مرتبه 1.500 میلیون تومان + 500 هزار تومان مهمان