کاپیتان کارت سیلور

هدر کارت سیلور
هدر کارت سیلور

کاپیتان کارت سیلور

استفاده تا سقف 16 میلیون تومان

 • فیزیوتراپیسالانه 6۰۰ هزار تومان
 • ماساژسالیانه ۸۰۰ هزار تومان + ۴۰۰ هزار تومان یک نفر مهمان
 • مرکز سلامتسالیانه ۱ میلیون تومان + ۵۰۰ هزار یک نفر مهمان
 • باشگاه۴ جلسه رایگان = ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان
 • زمین فوتبال و ورزش‌های توپیسالانه ۲ مرتبه ، در صورت رزرو = ۱ میلیون تومان
 • کارواشسالیانه ۱۲ مرتبه = ۷۲۰ هزار تومان
 • خانه کودکماهیانه ۲ مرتبه سالیانه ۲۴ مرتبه = ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
 • لیزرسالانه ۲ مرتبه = ۱ میلیون تومان
 • 4 میلیون تومان سالانه
 • زیپ‌جت (خدمات خشک‌شویی آنلاین) ماهانه 100 هزار تومان
  سالانه 1.200.000 تومان
 • کاپیتان بایک ( پیک تک نرخی)هفته ای 2 سرویس
  ماهانه 8 سرویس
  در سال 1.200.000 تومان
 • کاپیتان کار (خدمات تعمیر آنلاین خودرو)سالانه 2 میلیون تومان
 • داروخانه آنلاین (محصولات آرایشی_بهداشتی) ماهانه 100 هزار تومان
  سالانه 1.200.000 تومان
 • کاپیتان فروت (خرید آنلاین میوه) ماهانه 60 هزار تومان
  سالانه 800.000 تومان
 • استخرسالانه 1 میلیون تومان + 500 هزار تومان