کاپیتان کارت برنز

کارت جادویی

قیمت کارت 2 میلیون تومان

_

سقف خدمات دهی 4 میلیون تومان

_
_

قوانین

و مقررات کـارت

  • اعتبار کارت به مدت یکسال بعد از دریافت آن می باشد
  • استفاده از این کارت تنها برای دارندگان کارت و افراد مطلع به اطلاعات دارنده کارت مجاز می باشد
  • برای استفاده از هریک از خدمات کاپیتان کارت حداکثر تا 48 ساعت قبل از ثبت سفارش با پشتیبانی مجموعه هماهنگ شود
  • دارنده کارت تنها مجاز به استفاده از مبلغ 1میلیون تومان در هر ماه می باشد
  • در صورت مفقود شدن کارت، در اولین فرصت به پشتیبانی مجموعه 2806 اطلاع دهید
_

خدمات

 کـارت جـادویـی

  • زیپ‌جت (خدمات خشک‌شویی آنلاین)
  • کاپیتان بایک ( پیک تک نرخی)سفارش از48 بسته به بالا
  • کاپیتان کار (خدمات تعمیر آنلاین خودرو)
  • داروخانه آنلاین (محصولات آرایشی_بهداشتی)
  • کاپیتان فروت (خرید آنلاین میوه)