کاپیتان کارت

کاپیتان کارت چیست ؟

ثبت کارت

از طریق فرم ثبت نام اقدام به رجیستری کارت خود نمایید .

باشگاه مشتریان همراه همیشگی شما


کاپیتان کارت برنامه ای است که از طریق آن برای ایجاد وفاداری در مشتریان، مزایایی به گروهی از مشتریان شرکت اختصاص داده می شود.

آشنایی بیشتر

کارت های باشگاه مشتریان

معرفی بهترین خدمات ممکن

1

کارت الماس


خسارت تصادفات تا سقف 3.000.000 تومان

2

کارت طلا


خسارت تصادفات تا سقف 1.000.000 تومان

3

کارت نقره


سرویس های دوه ای خودرو بدون اجرت + کاپیتان آنلاین

4

کارت برنز


سرویس های دوه ای خودرو بدون اجرت + کاپیتان آنلاین .